Masser

Her finner du informasjon om masser vi leverer, Stokkjølen steinbrudd og CE-dokumenter.

Vi drifter per i dag Stokkjølen steinbrudd hvor vi innehar konsesjon for å bryte 750 000m3 fast fjell.

Vi har også godkjent mottak/deponi for retur asfalt.

Sammen med Austad Transport as Eier vi Knuser`n.no som nylig har gått til investering av en ny Haahjem ctc 1208 sd grovknuse med sikt.

Masser vi normalt har på lager:

-Pukk 50-200mm

-Grov singel 16-32mm

-Singel 16-22mm

-Fin singel 11-16mm

-Grov grus 0-50mm

-Veigrus 0-22mm

-Kabelgrus 0-8mm

-Støpsand 0-8mm

-Naturmurstein av variert kvalitet